Så jobbar vi med trädgårdsdesign!

  1. Inledande möte och analys:

Vi träffas i din trädgård för att lära din vision för din utomhusmiljö. Jag lyssnar på dina önskemål, behov och eventuella budget- och tidsbegränsningar och genom att noggrant analysera platsens topografi, klimat och befintliga landskapsförhållanden får vi en helhetsbild av projektets förutsättningar. Jag tar en massa bilder både från marknivå och från drönare om det behövs.


  1. Designkoncept och skisser:

Med den insamlade informationen skapar jag designkoncept och skisser som tar hänsyn till dina önskemål och platsens unika egenskaper. Skisserna inkluderar layouter för växter, träd, buskar, stigar och andra hårdgjorda ytor eller element i trädgården. Mitt mål är att skapa en design som både är vacker och funktionell, samtidigt som den tar hänsyn till hållbarhetsaspekter. Jag skickar över skisser om vi bollar tankar fram och tillbaka tills vi båda är nöjda.


  1. Detaljerad planering och ritningar:

När designkonceptet är klart går jag vidare med att utarbeta detaljerade ritningar och planer. Dessa ritningar specificerar exakt placering av olika element, materialval, marknivåer och ev. belysningselement för att säkerställa en tydlig bild av trädgården och ett smidigt genomförande av projektet.


  1. Materialval och budgetering:

Jag guidar dig genom valet av lämpliga material och växter baserat på dina estetiska preferenser, platsens förhållanden och din budget. Jag ger råd om olika växtsorter, marktäckningsmaterial, stenar, träslag m.m för att skapa den önskade atmosfären.


  1. Projektförvaltning och samarbete:

Vi samarbetar med andra yrkesverksamma för att genomföra projektet, och vi kan vara med och övervaka arbetsprocessen och säkerställa att designen följs noggrant. Vi kommunicerar och samarbetar också med dig under hela projektet för att säkerställa att din vision förverkligas.


  1. Efterarbete och underhåll:

Efter färdigställandet av din trädgård ger jag dig råd om skötsel och underhåll för att bevara trädgårdens skönhet över tiden. Jag kan även erbjuda långsiktig support och hjälpa till med framtida förändringar eller uppgraderingar för att säkerställa att din trädgård fortsätter att blomstra.

Läs mer om våra tjänster!